Mis Koleji Lise Eğitim Programı

MİS KOLEJİ LİSE EĞİTİM PROGRAMI

Mis Koleji Lisesi, Konya’nın enleri arasına girecek derecede geniş sınıflardan ve bilim-sanat atölyelerinden oluşmaktadır. Akıllı tahtalarla donatılmış sınıflarımızda her bir öğrenciye ait dolaplar da bulunmaktadır.

Mis Kolejinde milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller, şanlı bayrağını en yükseklerde dalgalandırma arzusu ve gayreti ile yetiştirilecektir.

Mis Eğitim Modeli’nde;

Eğitimin eğlenceli yönünü bizimle daha çok görecek öğrencilerimize ve velilerimize en büyük vaadimiz her dersin hikâyesinin ayrı olduğu sıra dışı bir eğitim anlayışı olacaktır. Okula aidiyeti gelişmiş öğrenciler, Mis Kolejinde geçirdiği günün bitmesini istemeyecek, ertesi günü sabırsızlıkla bekleyecektir.

  Yapılandırmacı eğitim anlayışını, sınava yönelik öğrenmeyle temellendirerek bellek destekleyici çalışmalar ile destekleyip öğrencilerin başarılı olmalarına katkı sağlanmaya çalışılacaktır. Özgün ders anlatımlarıyla, tam öğrenmeyi hedefleyen, tekrar ve telafi fırsatlarının sunulduğu, etkili bir öğrenme gerçekleşirken bunun pekiştirilmesi için kullanılacak yöntem ve testler de özgün, aynı zamanda güdüleyici unsurlarla desteklenecektir.

  Öğrenciler, öğrenme sürecinde, geçmiş yaşantılarında tecrübe ettiklerinin üstüne yeni öğrendiklerini inşa ederek sonuca ulaşmaya çalışır. Önceki öğrenmelerin tekrarı ve yeni öğrenmeler için öğrencilerin hazır hale gelmeleri, ders içi ve ders dışı etkinliklerin planlanması da Mis Koleji programının amaçlarından birini oluşturmaktadır.

  Mis Koleji Eğitim Modeli’nde, bireysel farklılıklar her zaman gözetilerek buna göre öğretim ve planlamalar yürütülür.Akademisyenlerden oluşan bilim kurulumuz, çoklu zeka anlayışı ve beyne dayalı öğrenme gibi yaklaşımları da dikkate alarak uygulayacakları test ve argümanlarla sürecin işleyişinde alınan yolun sürekli takipçisi olacaktır. Zihinsel becerilerin gelişmesiyle öğrencilerin karar verme ve problem çözme gibi becerileri hayati öneme sahip yeterlikleri geliştirilerek hem akademik sınavlarda hem de yaşam alanlarında girişimci, lider kişiliklerin oluşmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

  Sizleri okulumuzda Mis Kolejinin çok özel bir kaynakçasıyla tanıştıracağız. Konu anlatımlarının ve test çözümlerinin dersleri, dersiMİS video kanalıyla sunumu hem web sitemizden hem de mobil uygulamamızdan gerçekleşecektir. Bu eğitimler, MİS Eğitim Modeli temel alınarak yapılacaktır.

  MİS Koleji; Sanatın, bireyin davranışlarını nasıl şekillendirdiğinin bilincinde; ergenlik döneminde olumlu atmosfer oluşturma hamlesi olarak gördüğü “Her öğrencinin en az bir enstrüman çalması!” hedefiyle, piyano, keman, gitar ve bağlamanın öğrencilerimizin tercihine sunularak geleceğin avukat, doktor, mühendis, sporcu veya sanatçılarının mesleki yaşamlarına bir de bu sıfatı ekleme misyonunu taşıyor.

  Kendi proje etkinlikürünü olan sergilerini oluşturmanın yanında, ulusal ve uluslararası proje fikirleri oluşturma, sergileme ve yarışma fırsatları Mis Kolejinde sunulacaktır. Her sabah, tüm okulun katılacağı eğlenceli sabah sporuyla güne zinde başlamayı ve bu konuya sadece ders olarak değil sporu yaşam tarzı haline getirme arzusuyla baktığımızı belirtmek istiyoruz.

  Sık sık yapılacak kazanım değerlendirme çalışmalarında elde edilen istatistiki veriler grafiklendirilerek veliye ve öğrenciye hem görsel hem yazılı sunulacaktır. Bundan sonraki sürecin ilerlemesi her öğrenciye önceden belirlenmiş eğitim koçları ve rehberlik servisi vasıtasıyla hazırlanmış etüt programı refakatinde gerçekleşecektir. Kazanım sağlanamayan veya eksik olan konular hemen tespit edilerek bu öğrencilere bire bir etüt programı uygulanacaktır.

  Bu bağlamda çocuğunuzun güvenliğini ve ortaya koyduğu ürünleri her an sizinle paylaşmak istiyor ve bu konudaki şeffaflığımızı, (önceden belirlenen yerler ve aile izinleri doğrultusunda) tüm uygulamaları içinde barındıran mobil (e-portfolyo) uygulamamızla taçlandıracağımızı belirtiyoruz.

  Kariyer Planlama derslerinde meslek grupları incelenerek, öğrencinin geleceğe dair beklentileri de gözetilip bilimsel sonuçlara ulaşılacak ve her meslek, ülke gerçekleri içinde ele alınarak uygulamalı tanıtılacaktır. Geleceğin meslekleri, bu meslekleri icra edecek öğrencilerimizin pozitif bilimler yardımıyla yönlendirilmesi neticesinde sunulacaktır.

  Mis Koleji Eğitim Modeli’nde, kişisel farklılıklar her zaman gözetilerek buna göre bireyselleştirilmiş planlamalar yürütülür.Akademisyenlerden oluşan bilim kurulumuz, uygulayacakları test ve argümanlarla sürecin işleyişinde alınan yolun sürekli takipçisi olacaktır.

  21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu insan tipinin farkında olarak, eğitim sistemimizi oluşturduğumuzu taahhüt eder;
  Sizleri, MİS Eğitim Modeliyle tanıştırmak için sabırsızlandığımızı bildirir, saygılar sunarız.

Mis Koleji

4

Eğitim Proğramı


550

Öğrenci


45

Eğitim Kadromuz


4

Yıl