Mis Koleji İlkokul Eğitim Programı

MİS KOLEJİ İLKOKUL EĞİTİM PROGRAMI

Mis Koleji İlkokul Eğitimi, çocuklarımızın taşıdığı potansiyeli tüm yönleri ile geliştirerek mesleki açıdan üretken, öğrenme ve gelişme isteğini sürdürebilen; kişisel açıdan özgün, yapıcı, yaratıcı ve mutlu; sosyal açıdan çevresinin temel değerlerini tanıyıp kendi temel değer yapısını oluşturarak çevresinin mutluluğuna katkıda bulunmuş bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Mis Koleji İlkokulunda; çocuğun özgüveninin yanında öz yeterliklerinin de geliştirildiği, merak ve sorumluluk bilinciyle hareket eden, iyi bir insanın sahip olması gereken melekeleri Mis Eğitim Modeliyle (Yapılandırmacı temelli) alan, evrensel değerlerle harmanlayıp, milli ve manevi değerlerine bağlı bilimsel düşünen nesiller, şanlı bayrağını en yükseklerde dalgalandırma arzusuyla yetiştirilecektir.

Mis Koleji İlkokul,Konya’nın enleri arasına girecek derecede geniş sınıflardan ve bilim-sanat atölyelerinden oluşmaktadır.Eğitim teknolojileriyle donatılmış sınıflarımızda her bir öğrenciye ait dolaplar da bulunmaktadır.

  Eğitimin eğlenceli yönünü bizimle yaşayacak öğrencilerimize ve velilerimize en büyük vaadimiz her dersin hikâyesinin ayrı olduğu sıra dışı bir eğitim anlayışı olacaktır. Okula aidiyeti gelişmiş öğrenciler, Mis Kolejinde geçirdiği günün bitmesini hiç istemeyecek, ertesi günü sabırsızlıkla bekleyecektir.

  Sınıflarımızda,çocuğunyaparak yaşayarak öğrendiği, akranlarıyla kıyaslanmadığı, bilgilerin öğrencilere ezberletilmek üzere doğrudan aktarılmadığı, hümanistik ve bilişsel bir eğitim modeliyle beraber öğrenmede Mis Kolejini rakiplerinden ayıracak olan öğrenmeyi hayata uyarlama ve bunu da tüm dersler üzerinden disiplinler arası bir yaklaşımla ürüne dönüştürme anlayışı Tematik Eğitim, Mis Koleji öğrencileriyle buluşacaktır.

  Kurulacak olan kodlama ve sanat atölyeleriyle de bu eğitim modelleri pekiştirilecektir.

  Yabancı dil eğitimimizde İngilizce ile beraber verilecek Rusça dersi, genel eğitimin uygulandığı sınıf ortamlarında değil yabancı dil yaşam alanlarında (dil atölyeleri) verilip öğrencilerimizin, kendilerini dünya başkentlerinin içerisinde hissetmelerine ve sosyal hayata girecek düzeyde yaşayarak öğrenebilecekleri alan yaratmalarına olanak sağlayacaktır. Bu düzeyde yabancı dil eğitimini ise (Rusça ve İngilizce) Amerika ve Azerbaycan vatandaşı olan anadil eğitim liderleri kazandıracaktır. Yabancı dil drama çalışmalarıyla özgüven sahibi ve yabancı dilde yetkinlik kazanan nesiller, yetiştirmeyi hedefliyoruz.

  Sanatın, bireyin kişilik gelişimini nasıl şekillendirdiğini bilen biranlayışla oluşturulan Mis Koleji eğitim modeli, her öğrencinin en az bir enstrüman çalması hedefiyle yola çıkıyor. Bu kapsamda ilkokul dönemini de içine alan Amerika’da (4-10yaş grubu) öğrencilerine verilen üst düzey eğitim modellerinden biri olan Preschool Prodigies ile eğlenerek hem nota hem de yabancı dil eğitimi alan öğrenciler Mis Koleji’nde yetişecektir.

  Bale ve Halk Oyunları eğitimi ve ekip çalışmaları, çocuklarımızın sanat, spor ve milli kültür üçgeninde kazanımlarını üst düzey hale getirecektir.

  Bilime Yolculuk ve STEM anlayışını içeren dersler ile Mis Kolejine ait eğitim modeli olan hayata uyarlanmış bilim anlayışımıza, doğru zaman ve uygun yaşta adım atmayı hedeflemekteyiz. Merak duygusunun kazandırılması, hayal etmeyle birleştiğinde ortaya çocuğunuzla gurur duyacağınız ürünler çıkacaktır.

  “Bunlar gerçek hayatta ne işimize yarayacak?” sorusuna Tematik Eğitim anlayışımızla güçlü yanıtlar verirken okuma-yazmayı yeni öğrenen öğrencilerimize bu alışkanlığı sürekli hale getirecek özgün projeleri, yine MİS eğitim anlayışında tanıyacaksınız.

  Tiyatronun derslerde Türkçe, Fen, Sosyal, Matematiksel terimlerle buluşmasını, konuların nasıl daha kalıcı bir şekilde öğrenildiğini ve bunun, sınıfta her seviyedeki öğrenciye yayıldığını göreceksiniz.

  Kendi proje etkinlikürünü olan sergilerini oluşturmanın yanında, ulusal ve uluslararası proje fikirleri oluşturmanın temelleri ve bunların filizleri Mis Kolejinde gözlemlenecektir.

  4.sınıfa kadar değerler eğitimi seçmeli bir şekilde öğrencilerimize sunulurken bunun yanı sıra değerlerin sadece ders süreciyle ilişkili olarak değil tüm personel ve öğrenciler tarafından yaşanan ve karşılıklı model alınan bir okul kültürü yapısına ulaşmak hedeflenecektir.

  Bu derse alternatif olarak akıl-zeka oyunları ve okuma saatleri dersi de verilebilecektir.

  Bu bağlamda çocuğunuzun güvenliğini ve ortaya koyduğu ürünleri her an sizinle paylaşmak istiyor ve bu konudaki şeffaflığımızı (önceden belirlenen yerler ve aile izinleri doğrultusunda) tüm uygulamaları içinde barındıran mobil (e-portfolyo) uygulamamızla taçlandıracağımızı belirtiyoruz.

  Her sabah, tüm okulun katılacağı eğlenceli sabah sporuyla güne zinde başlamayı ve bu konuya sadece ders olarak değil sporu yaşam tarzı haline getirme arzusuyla baktığımızı belirtmek istiyoruz. Geliştirilen projeler, Mis Koleji öğrencisinin bireysel özellikleri dikkate alınarak seçilecek ve MİS öğrencilerine özel olacak.

  Mis Koleji Eğitim Modeli’nde, kişisel farklılıklar her zaman gözetilerek buna göre bireyselleştirilmiş öğretim uygulamaları yürütülür. Akademisyenlerden oluşan bilim kurulumuz, uygulayacakları test ve argümanlarla sürecin işleyişinde alınan yolun sürekli takipçisi olacaktır.

  21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu insan tipinin farkında olarak, 21. Yüzyılın öğretimde temel aldığı becerileri kazandırmak için, bilimin, teknolojinin, mühendislik ve matematiğin temellerini doğru zamanda, okul öncesi eğitimden başlayarak kazandırmaya çalışacağımızı taahhüt eder;
  Sizleri, MİS Eğitim Modeliyle tanıştırmak için sabırsızlandığımızı bildirir, saygılar sunarız.

Mis Koleji

4

Eğitim Proğramı


550

Öğrenci


45

Eğitim Kadromuz


4

Yıl