Mis Koleji Ana Sınıfı Eğitim Programı

MİS KOLEJİ ANA SINIFI EĞİTİM PROGRAMI

Ana sınıflarımız 5 ve 6 yaş olmak üzere iki sınıftan oluşacaktır.

Mis Koleji Ana Sınıfı Eğitimi çocuklarımızın taşıdığı potansiyeli tüm yönleri ile geliştirerek mesleki açıdan üretken, öğrenme ve gelişme isteğini sürdürebilen; kişisel açıdan özgün, yapıcı, yaratıcı ve mutlu; sosyal açıdan çevresinin temel değerlerini tanıyıp kendi temel değer yapısını oluşturarak çevresinin mutluluğuna katkıda bulunmuş bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Bu temel amaç çerçevesinde okul öncesi gruplarımızda; çocuğun özgüven sahibi, sorumluluk bilinciyle hareket eden, iyi bir insanın sahip olması gereken özellikleri Mis Eğitim Modeliyle (Yapılandırmacı temelli) kazandığı, kendimize has ve evrensel değerlerle temellendirilmiş, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller, şanlı bayrağını en yükseklerde dalgalandırma arzusuyla yetiştirilecektir.

Bunun için;

  Sınıflarımızda, çocuklarımızın yaparak yaşayarak öğrendiği, her bir öğrencinin bireysel farklılıklarının dikkate alındığı, yarıştırılmadığı ve kıyaslanmadığı, öğrencilerin mutluluğunun esas alındığı bir eğitim anlayışıyla yola çıkıyoruz. Mis Kolejini rakiplerinden (diğer eğitim uygulamalarından) ayıran en önemli yanı, ana sınıfımızın bilimin, sanatın, kültürün ve değerlerin yaşanarak öğrendiği bir öğrenme ortamı olmasıdır. Böylece öğrenmeyi günlük yaşam ile birleştirerek tüm derslerin zihinsel, bilimsel, sosyal, duygusal ve sanatsal beceriler ile ilişkilendirildiği yansıtıcı, eleştirel ve yaratıcı düşünme süreçleri üzerinden yaşama aktarma anlayışı Tematik Eğitim, Mis Kolejinde öğrencileriyle buluşacaktır.

  Yabancı dil eğitimimizde İngilizce ile beraber verilecek Rusça dersi, genel eğitim alınan sınıflarda değil yabancı dil yaşam alanlarında (dil atölyesi) verilip kendilerini dünya başkentlerinin içerisinde hissetmelerine ve sosyal hayata girecek düzeyde yaşayarak öğrenebilecekleri alan yaratmalarına olanak sağlayacaktır. Bu düzeyde yabancı dil eğitimini ise (Rusça ve İngilizce) Amerika ve Azerbaycan vatandaşı anadil eğitim liderleri kazandıracaktır.

  Sanatın, bireyin karakter gelişimini nasıl şekillendirdiğinin farkında olan Mis Koleji Eğitim Modeli, her öğrencinin en az bir enstrüman çalması hedefiyle yola çıkıyor. Bu kapsamda Amerika’da (4-10) yaş grubu öğrencilerine verilen, oyun ve müzik temelli, aktif öğrenmeyi temel alan eğitim modeli olan preschoolprodigies’le hem eğlenen hem de nota ve yabancı dil eğitimi alan öğrenciler Mis Kolejinde yetişecektir.

  Mis Koleji, bir öğretim aracının temsilcisi ve bir ekolün taklitçisi olmaktan öte, birçok öğretim yaklaşımını harmanlayarak, öğrenme süreç ve ortamının renkli, merak uyandıran bir eğitim anlayışı ile çocuğun ihtiyaçlarını ve toplumun hassasiyetlerini dikkate alan bir eğitim için gelecektir.

  İngilizce drama çalışmalarıyla yabancı dilde yetkin nesiller, kendini en iyi şekilde ifade ederken davranışları da bu yolla kazanıp yaşamının sonuna kadar kullanabilecek bilgi ve beceriler kazanacaktır.

  Bale ve Halk Oyunları, çocuklarımızın sanat, spor ve milli kültür üçgeninde kazanımlarını üst düzey hale getirecektir.

  Geliştirilen projeler, Mis Koleji öğrencilerinin bireysel özellikleri dikkate alınarak seçilecek ve öğrencilerimize özel olacak.

  Bilime Yolculuk, mühendislik ve kodlama dersleri, Mis Kolejine ait eğitim modeli olan hayata uyarlanmış bilim anlayışımıza, erken yaşta ve tam zamanında adım atmayı hedeflemektedir. Merak duygusunun kazandırılması, hayal etmeyle birleştiğinde ortaya çıkan özgün ürünler çocuğunuzla gurur duyacağınız alanları arttıracaktır.

  Bu bağlamda çocuğunuzun güvenliğini ve ortaya koyduğu ürünleri her an sizinle paylaşmak istiyor ve bu konudaki şeffaflığımızı (Belirlenen yerler, aile izinleri dahilinde) tüm uygulamaları içinde barındıran mobil e-portfolyo uygulamamızla taçlandıracağımızı belirtiyoruz.

  Mis Koleji Eğitim Modeli’nde, kişisel farklılıklar her zaman gözetilerek buna göre bireyselleştirilmiş öğretim uygulamaları yürütülür. Akademisyenlerden oluşan bilim kurulumuz, uygulayacakları test ve argümanlarla sürecin işleyişinde alınan yolun sürekli takipçisi olacaktır.

  21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu insan tipinin farkında olarak, 21. Yüzyılın öğretimde temel aldığı becerileri kazandırmak için, bilimin, teknolojinin, mühendislik ve matematiğin temellerini doğru zamanda, okul öncesi eğitimden başlayarak kazandırmaya çalışacağımızı taahhüt eder; Sizleri, MİS Eğitim Modeliyle tanıştırmak için sabırsızlandığımızı bildirir, saygılar sunarız.

Mis Koleji

4

Eğitim Proğramı


550

Öğrenci


45

Eğitim Kadromuz


4

Yıl